جلد چهارم (نشریه 4-128) مبحث 2-5- عایق کاری تاسیسات گرمایی و ...

  نشریه 128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اواخر دهه 60 آیین نامه اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان را تحت عنوان نشریه 128 مصوب و منتشر نمود. رعایت کامل کلیه مفاد این نشریه که در 6 جلد با نام «مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان» انتشار یافته است بر دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر در طرح های عمرانی لازم الاجرا می باشد.

 

  لینک دانلود در سایت صدسو

 تهیه، تدوین و انتشار این نشریه به گستردگی دامنه کار و کمبود متخصصان واجد شرایط در آن سال ها با سرعت اندک پیش رفت و با توجه به اولویت نیازهای جامعه مهندسین در جلدهای مختلف تدوین شد.

 

بخش های تاسیسات مکانیکی ساختمان:

نشریه 128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان را به چهار بخش کلی تقسیم می نماید:

 

1- مشخصات عمومی

 

2- تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

 

3- تاسیسات بهداشتی

 

4- نقشه های جزئیات

 

 

 

مبحث های تاسیسات مکانیکی ساختمان:

از نظر نشریه 128 بخش دوم (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) شامل مباحث ذیل می باشد:

 

1-2- کلیات

 

2-2- لوله کشی

 

3-2- لوازم ویژه

 

4-2- کانال کشی

 

5-2- عایق کاری

 

6-2- واحدهای تاسیساتی

 

7-2- دستگاه های مرکزی

 

8-2- سوخت رسانی

 

9-2- سیستم های کنترلی

 

10-2- آزمایش

 

بخش سوم نشریه 128 (تاسیسات بهداشتی) به مبحث های ذیل تقسیم بندی می شود:

 

1-3- کلیات

 

2-3- لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

 

3-3- لوله کشی فاضلاب و هواکش

 

4-3- لوله کشی آب باران

 

5-3- لوازم بهداشتی

 

6-3- بست و تکیه گاه

 

7-3- عایق کاری

 

8-3- ذخیره سازی آب

 

9-3- سیستم تامین فشار آب

 

بخش چهارم مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (نقشه های جزئیات تاسیسات مکانیکی) از نظر دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به سری های ذیل قابل تفکیک است:

 

سری 100: علایم نقشه کشی و علایم اختصاری

 

سری 200: تاسیسات بهداشتی

 

سری 300: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

 

سری 400: حفاظت در برابر آتش

 

سری 500: بست و تکیه گاه لوله

 

سری 600: غلاف لوله

 

سری 700: عایق کاری

 

 

 

محتوا جلدهای مختلف نشریه 128:

جلد اول (نشریه 1-128):

از میان بخش های نامبرده شده در بالا جلد اول (نشریه 1-128) به مباحث 2-1- کلیات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع و 2-2- لوله کشی تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع می پردازد.

 

جلد دوم (نشریه 2-128):

جلد دوم شامل مباحث 3-1- کلیات تاسیسات بهداشتی 3-2- لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی تاسیسات بهداشتی 3-3- لوله کشی فاضلاب و هواکش تاسیسات بهداشتی 3-4- لوله کشی آب باران تاسیسات بهداشتی می باشد.

 

جلد سوم (نشریه 3-128):

در این جلد مبحث 2-4- کانال کشی تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع مورد بررسی قرار می گیرد.

 

جلد چهارم (نشریه 4-128):

این مجلد به بررسی مبحث 2-5- عایق کاری تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع می پردازد.

 

جلد پنجم (نشریه 5-128):

جلد پنجم به صورت خاص به لوله های ترموپلاست پرداخته است که مباحث آورده شده در آن مربوط به مباحث 2-2-16- لوله ها و فیتینگ های ترموپلاستیک لوله کشی تاسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع می باشد و 2-3-10-  لوله و فیتینگ ترموپلاست لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی تاسیسات بهداشتی و 3-3-4- لوله و فیتینگ پلی ونیتل کلراید لوله کشی فاضلاب و هواکشی تاسیسات بهداشتی و 3-3-5- لوله و فیتینگ پلی اتیلن لوله کشی فاضلاب و هواکشی تاسیسات بهداشتی

 

شماره گذاری مباحث این جلد نشان می دهد که در واقع شامل بخش هایی از جلدهای اول و دوم نشریه 128 می باشد که به دلایل ذیل به صورت جداگانه آورده شده است.

 

در طول زمان تدوین نشریه های 1-128 و 2-128 مواردی که در زمان انتشار نشریه 5-128 در خصوص تولید انواع لوله های غیر فلزی مطرح بود اصلا مطرح نبوده و این نشریه در جهت سامان دهی اطلاعات ضد و نقیضی است که بعضا توسط سازندگان مختلف این نوع لوله ها در آن بازه زمانی به جامعه داده شد، تدوین گردیده است.

 

جلد ششم قسمت اول (نشریه 1-6-128):

قسمت اول جلد ششم نشریه 128 به نقشه های سری 100- علایم نقشه کشی و علایم اختصاری، سری 200- تاسیسات بهداشتی، سری 500- بست و تکیه گاه لوله، سری 600- غلاف لوله، اختصاص دارد.

 

جلد ششم قسمت دوم (نشریه 2-6-128):

قسمت دوم جلد ششم نشریه 128 به نقشه های سری 300- تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع، سری 500- بست و تکیه گاه لوله، اختصاص پیدا می کند.

 

در خصوص جلد ششم نشریه 128 باید دانست این نشریه برخلاف سایر جلد ها، نسخه ای نیست که برای همیشه لازم الاجرا باشد و در واقع یک راهنمایی برای طراح تاسیسات، دستگاه نظارت و پیمانکار می باشد.    

 


                  
  


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,