دانلود رایگان لوله کشی گاز طبیعی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان


دانلود
 دفتر امور مقررات ملی ساختمان


  پيوست  راهنمای ايمنی 

پيوست  نمونه محاسبات بخش اول 

پیوست  ایمنی و ضوابط بهره برداری و نگهداری 

پیوست  جداول بخش دوم 

پیوست  اشکال بخش دوم 

واژه‌نامه
کلیات 

 آزمایش 

 تجهيزات و لوازم مورد نياز برای انجام آزمايش 

 تنظیم دستگاه های آزمايش 

 مسئوليت های مجری در ارتباط با انجام آزمایش 

 برنامه انجام آزمايش ها 

 مسئوليت های دستگاه نظارت در ارتباط با انجام آزمایش 

 اقدامات قبل از شروع آزمايش 

 مراحل انجام آزمايش های مقاومت و نشتی   كليات

  حدود و دامنه ی كاربرد 

 مسئوليت‌ها 

   گروه ‌بندی ساختمان‌ها

 کلیات 

 سيستم های حفاظت كاتدی 

 حداقل پتانسيل حفاظتی 

 حفاظت كاتدی به روش آندهای فدا شونده 

 حفاظت كاتدی به روش تزريق جريان مستقیم 

        بستر آندی 

 کنترل و ارزیابی 

 نقاط اندازه گیری 

 اتصالات عايقی 

 جعبه های اتصال 

 کنترل کیفیت، آزمایش ها، بازرسی، صدور تائیدیه و تزریق گاز 

        كليات 

        ارزيابی وتعيين صلاحيت جوشكاران 

        الكترودهای جوشكاری 

        آماده سازی لوله های فولادی قبل از عمليات جوشكاری 

        كنترل های لازم قبل از عمليات جوشكاری 

        اقدامات لازم قبل از جوشكاری 

        جوشكاری شبكه های گاز رسانی فولادی 

 جوشکاری شبکه های گازرسانی پلی اتیلن 

        ارزيابی وتعيين صلاحيت جوشكاران 

        آماده سازی لوله های پلی اتيلن قبل از عمليات جوشكاری 

        عمليات جوشكاری شبكه های گاز رسانی پلی اتيلن 

        روش و مراحل انجام جوشكاری شبكه وانشعاب های پلی اتيلن به روش الكترو فيوژن 

        بازرسی وكنترل كيفيت جوشكاری شبكه های گازرسانی پلی اتيلن 

        آزمايش¬های مخرب 

        آزمايش غير مخرب جوش سه راهی انشعاب زينی 

 حفاظت کاتدی 


 

 كليات 

 الزامات اجرای سيستم لوله‌كشی گاز 

 لوله‌كشی روكار 

 لوله‌كشی توكار 

 عايق‌كاری لوله‌ها پوشش لوله‌ها 

 جوشكاری 

 كنترل كيفيت، آزمايش، بازرسي، صدور تأييديه، تحويل و تزريق گاز در سيستم لوله‌كشی گاز 

 

 كنترل كيفيت 

 آزمايش مقاومت لوله و عدم نشت گاز 

 برقراری جريان گاز 

 بستن مجاری خروجی گاز 

 بررسی نشت گاز در سيستم لوله‌كشی بعد از باز كردن جريان گاز 

 اقدامات لازم در صورت وجود نشت گاز 

 آزمايش مجدد سيستم لوله‌كشی در صورت عدم وصل گازبه‌مدت طولانی 

 نصب و راه‌اندازی وسايل گازسوز 

 

 كليات نصب 

 ضوابط نصب دستگاه‌های گازسوز 

 محدوديت‌های نصب وسايل گازسوز 

 قابليت دسترسی به‌دستگاه گازسوز و فاصله‌های لازم 

 روش‌های تأمين هوای لازم برای احتراق و تهويه 

 دودكش‌های دستگاه‌های گازسوز ساختمان‌ها 

 

 كليات 

 تعيين قطر دودكش مستقل برای يك دستگاه گازسوز 

 تعيين قطر دودكش مشترك و لوله رابط 

 نكات ضروری برای طراحی و اجرای دودكش‌ها 

 ضوابط مربوط به ‌نصب دودكش‌ها 

 ضوابط بهره‌برداری و نگهداری از سيستم لوله‌كشی گاز داخل ساختمان‌ها 

 كليات 

 نكات قابل توجه در دوره بهره‌برداری 

 تغيير در سيستم لوله‌كشی گاز ساختمان 

 تعمير سيستم لوله‌كشی گاز ساختمان 

بخش دوم – لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده با فشار  الی پوند بر اينچ مربع 


 كليات 

 ممنوعيت نصب وسايل گازسوز گرمايشی 

 الزامات نصب وسايل گازسوز در شرايط خاص 

 الزامات نصب تجهيزات ايمنی 

 محدوديت عبور لولة گاز از سقف‌های كاذب محل‌های تجمع 

 تأمين هوای احتراق برای وسايل گازسوز 

 انتخاب مسير دودكش وسايل گازسوز 

 ساير موارد 

 طراحی سيستم لوله‌كشی گاز و انتخاب مصالح 

 

 طراحی سيستم لوله‌كشی گاز ساختمان‌ها 

 الزامات نصب اجزای سيستم لوله‌كشی گاز 

 توسعة سيستم لوله‌كشی گاز موجود خانگی 

 مشخصات مواد و مصالح مصرفی 

  اجرای سيستم لوله‌كشی گاز طبيعی 

 

کلیات 

 حدود و دامنه كاربرد 

 مسئوليتها 

 طراح 

 مجری 

 دستگاه نظارت 

 شرکت ها، مؤسسات، مشاورین و افراد ذیصلاح 

 مشخصات مواد و مصالح مصرفی، برآورد مصـرف، طراحی و انتخاب مصالح سیستم لوله کشی گاز 

 مشخصات مواد و مصالح مصرفی 

     لوله ها 

     اتصالات 

     مواد آب بندی اتصالات دنده پیچ 

     شيرهای فلزی 

     شيرهای پلی اتیلن 

     پوشش لوله و اتصالات فولادی 

     دستگاه جوش پلی اتیلن 

     الكترودهای جوشكاری 

     واشر لائی 

     مصالح مستعمل 

     ساير مصالح 

     علامتگذاری 

 برآورد مصرف و طراحی سیستم لوله کشی گاز 

     برآورد مصارف گاز 

      طراحی سیستم لوله کشی گاز 

     افزودن به سيستم لوله كشی موجود 

     نقطه تحويل گاز به مشترك 

     نقاط اتصال به سيستم سوخت جايگزين 

     محل نصب ایستگاه های تقلیل فشار و یا رگولاتورها 

     ملاحظات كلی در تعيين قطر لوله ها 

     افت فشار مجاز 

     حداكثر سرعت گاز 

     حداكثر ميزان مصرف 

     تعيين قطر لوله ها 

 اجرای لوله کشی گاز 

 کلیات 

 تجهیز کارگاه 

 نقشه های اجرایی 

 خم کاری لوله های فولادی 

 لوله کشی دفنی 

 کلیات 

 آماده سازی مسیر 

 لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های فولادی 

 لوله کشی دفنی با استفاده از لوله های پلی اتیلن 

 لوله کشی روکار 

 کلیات 

 اجرای لوله کشی رو کار 

 حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع تأسیسات 

 عایقکاری لوله ها 

 کلیات 

 اقدامات اوليه قبل از عایق كاری 

          بازرسی ظاهری لوله ها از نظر آلودگی به چربی ها 

          بازرسی لوله ها از نظر وجود عيوب مكانيكی 

          بازرسی لوله ها از نظر خشك بودن 

 زنگ زدائی و تميز كاری لوله ها 

 عايق كاری سرد لوله ها نوارپيچی 

         پرايمر زنی 

         نوار پیچی لایه اول 

         نوار پیچی لایه دوم 

         نوار پيچی سرجوش ها، اتصالات و نقاط تعميری 

         كنترل كيفيت عایقکاری سرد 

 عايق كاری گرم لوله ها عايق كاری با انواع قير 

        کلیات 

        شرایط محیط برای عایقکاری گرم 

        اقدامات اوليه قبل از عايق كاری گرم 

        عمليات عايق كاری گرم 

        عايق كاری دوبله 

        عايق كاری سرجوش ها، اتصالات و نقاط تعميری 

        آزمايش و كنترل كيفيت عايقكاری گرم 

 جوشکاری 

    

 جوشکاری شبکه های گازرسانی فولادی 

كليات 

 ساختمان‌های مسكونی 

 ساختمان‌های عمومی 

 ساختمان‌های خاص 

 انواع ساختمان‌های عمومي

  مقررات ويژه گازرسانی به ‌ساختمان‌های عمومی و خاص


 تعاريف 

كليات مبحث 

بخش اول  لوله کشی گاز طبیعی با فشاريک چهارم پوند بر اينچ مربع برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,