دانلود رایگان کتاب آئین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت



دانلود




شامل: تاسیسات بهداشتی كارگاه
تسهیلات بهداشتی كارگاه
آشپزخانه 
محل غذاخوری
انبار مواد غذایی 
یخچال وسردخانه
حمام دوش 
رختكن
حوله وصابون شستشوی البسه
توالت 
دستشویی
آب مصارف آشامیدنی وبهداشتی
مواد زائد 
نمازخانه
اتاق استراحت زنان
شیرخوارگاه ومهد كودك
تاسیسات مربوط به ارائه خدمات بهداشتی درمانی


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,