دانلود رایگان کتاب آموزش نصب لوازم بهداشتى




دانلود 





شامل:

نصب و راه اندازی آب گرمکن های مخزنی نفت سوز و گازسوز 

پیش آزمون واحد کار شماره ی 

  نصب و راه اندازی آب گرمکن مخزنی نفت سوز 

   اجزای آب گرمکن مخزنی نفت سوز 

  نگهداری و تعمیر آب گرمکن مخزنی نفت سوز 

  نصب و راه اندازی آب گرمکن های مخزنی گازسوز 

   اجزای آب گرمکن مخزنی گازسوز 

   کلاهک تعدیل 

   صفحه یا بشقابک مانع حرارت گیر 

   مشعل 

    شیر کنترل گاز ترموستاتیک 

  باز و بسته کردن اجزای آب گرمکن مخزنی گازسوز 

   سرویس و تعمیر آب گرمکن مخزنی گازسوز 

  اصول نصب آب گرمکن های مخزنی نفت سوز و گازسوز 

  نصب و راه اندازی آب گرمکن مخزنی گازسوز 

آزمون نهایی   

توانایی نصب شیرآلات 

پیش آزمون واحد کار شماره ی 

 نصب انواع شیرها 

  انواع شیرها 

  شیرهای برداشت شیرهای مصرف 

   شیرهای ساده تکی 

   شیر پیسوار 

   شیرهای مخلوط 

   تعمیر شیرها 

    شیر فشاری فلاش والو 

  شیرهای مسیر 

   شیر فلکه ی کشویی 

   شیر فلکه ی کف فلزی واشری 

   شیر یک طرفه یا خودکار 

   شیر فشار شکن یا شیر تنظیم کننده ی فشار 

  شیرهای ایمنی 

   شیر اطمینان 

   شیر کنترل سطح شناور 

   اصول نصب شیرها 

   نصب شیر پیسوار 

  نصب شیر فشاری فلاش والو 

   نصب شیر مخلوط دیواری 

  نصب شیر مخلوط توالت 

   نصب شیر مخلوط دوش 

آزمون نهایی    

 نصب وسایل بهداشتی 

پیش آزمون واحد کار شماره ی  

 نصب وسایل بهداشتی 

  انواع وسایل بهداشتی 

  کاسه ی دست شویی 

   اصول نصب دست شویی 

  نصب دست شویی پایه دار 

  ظرف شویی 

   مبحث  مقررات ملی ساختمانی ایران 

  اتصال مجرای تخلیه ی سینک ظرف شویی به شبکه ی فاضلاب 

  وان حمام 

   وان توکار 

   وان پایه دار روکار 

   اصول نصب وان پایه دار روکار 

   مبحث  مقررات ملی ساختمانی ایران 

  اتصال خروجی وان حمام به شبکه ی فاضلاب نصب وان 

  وان جکوزی 

   زیردوشی 

    اصول نصب زیردوشی روکار 

    کابین دوش 

   اتصال خروجی زیردوشی به شبکه ی فاضلاب نصب زیردوشی روکار 

   مخزن فشاری فلاش تانک 

    از مبحث  مقرّرات ملی ساختمانی ایران 

   نصب مخزن فشاری و اتصال آن به توالت شرقی 

   توالت شرقی 

    از مبحث  مقرّرات ملی ساختمانی ایران 

   توالت فرنگی 

    از مبحث  مقررّات ملی ساختمانی ایران 

   نصب توالت فرنگی 

   بیده 

   کف شوی 

 ٣ از مبحث  مقرراّت ملی ساختمانی ایران 

   اتصال کف شوی به سیفون شترگلوی شبکه ی فاضلاب 

   ارتفاع استاندارد وسایل بهداشتی 

آزمون نهایی   



برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,