دانلود رایگان کتاب تاسیسات ساختمان که ترجمه و تالیف مهندس مجتبی طباطبایی

کتاب تاسیسات ساختمان که ترجمه و تالیف مهندس مجتبی طباطبایی میباشد ، شامل مطالب زیر میباشد :
حرارت مرکزی
تهویه ی مطبوع
آبرسانی و دفع فاضلاب ساختمان
طرح سیستم لوله کشی گاز ساختمان
سیستم آتش نشانی ساختمان
همراه با مجموعه ای از کاتالوگ های وسایل تاسیساتی


برچست ها :