دانلود رایگان کتاب تاسیسات 77 تهرانی جلد اول تهویه، گرمایش سرمایش قسمت اول
دانلود


شامل:

مباحث کلی تهویه
انتقال حرارت
شرایط راحتی
محاسبه بار گرمایش
محاسبه بار سرمایش
سایکومتریک چارت
سیستم های هوایی
 سیستم های آبی-هوایی
سیستم های آبی
سیستم های تهویه توسط ماده مبرد
گرمایش با بخار
سیستم های الکتریکی برای گرمایش
توزیع هوا
محاسبه کانال هوا در تهویه
طراحی سیستم دو کاناله با سرعت زیاد
طراحی دودکش
ساخت و نصب کانال های تهویه و تجهیزات مربوط به آن
محاسبه لوله کشی در سیستم تهویه
تجهیزات موتورخانه تهویه
سیستم های کنترل در تهویه
انرژی خورشیدی
نقشه کشی تهویه
برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,