دانلود مبحث اول مقررات ملی مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختماندانلود 


مبحث عنوان مباحث

1 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ویرایش 90 

2 نظامات اداری 

3 حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 

4 الزامات عمومی ساختمان(دردست تهیه) 

5 مصالح و فرآورده های ساختمان 

6 بارهای وارد بر ساختمان 

7 پی و پی سازی 

8 طرح واجرای ساختمانهای بامصالح بنایی 

9 طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه 

10 طرح و اجرای ساختمانهای فولادی 

11 اجرای صنعتی ساختمان 

12 ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا 

13 طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها 

14 تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع 

15 آسانسورها و پله‌های برقی 

16 تاسیسات بهداشتی 

17 تاسیسات لوله كشی وتجهیزات ‌گازطبیعی‌ساختمانها 

18 عایق بندی وتنظیم صدا 

19 صرفه جویی درمصرف انرژی 

20 علائم و تابلوها 

21 پدافند غیرعامل 

22 نگهداریبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,