دانلود پاورپوینت شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب و پسماند


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:


یشگفتار‎ ‎

فاضلاب

فاضلاب چیست؟‎ ‎

انواع فاضلاب‎ ‎

تاریخچه ی سیستم دفع فاضلاب‎ ‎

روش های جمع اوری دفع فاضلاب‎ ‎

ضرورت جمع آوری وتصفیه فاضلاب‎ ‎

روش های تصفیه فاضلاب‎ ‎

پسماند

پسماند چیست؟‎ ‎

قوانین مرتبط با دفع پسماند‎ ‎

انواع پسماند‎ ‎

عوامل موثر در بازیافت‎ ‎

کاهش پسماند‎ ‎

روش های دفع پسماند‎ ‎

مکان یابی محل دفع پسماند‎ ‎

سازمان های مرتبط در زمینه ی جمع آوری ودفع فاضلاب و پسماند‎ ‎

منابع و مآخذ‎ ‎
مدیریت پسماند در شهرهای بزرگ، به شیوه های اصولی و با رعایت مسائل زیست محیطی، یکی ازمهمترین موضوعات مورد ‏بحث در زمینه مدیریت شهری می باشد. ضایعات سمی و خطرناک که زاییدۀ دست بشر و حاصل فعالیت در بخش های مختلف ‏صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت می باشد. این ضایعات در طول سالیان و به ویژه در دو دهۀ اخیر در کشور بدون توجه به ‏اصول مهندسی و زیست محیطی در زمین یا آب های پذیرنده تخلیه شده و یا حداکثر با بی توجهی هر چه تمام تر در هر نقطه ای ‏در گوشه و کنار شهرها و آبادی ها دفن شده اند که در اثر عدم رعایت اصول علمی و زیست محیطی باعث آلودگی آب، خاک و ‏هوا شده و سلامت انسان و سایر موجودات زنده را به خطرافکنده است با گذشت زمان و مشخص شدن آثار سوء ناشی از دفن ‏غیراصولی این مواد در محیط و عوارض نامطلوب و مخاطره آمیز آن بر موجودات زنده و عوامل زیست محیطیِ آن، کشورهای ‏صنعتی را برآن داشت تا قوانین مبسوطی را به منظور کنترل مواد زائد سمی و خطرناک درسال 1980 به مرحلۀ اجرا گذارند. ‏اولین قوانین و مقررات مربوط به کنترل مواد خطرناک و سمی در سال 1980 در کشورهای عضو بازار مشترک اروپا به مرحلۀ ‏اجرا درآمده است.در حال حاضر اغلب کشورهای دنیا نیز از جمله جمهوری اسلامی ایران به عضویت این کنوانسیون درآمده اند. ‏از آنجاییکه تولید پسماندهای خطرناک و مسألۀ دفع اصولی و زیست محیطی آن به مرور زمان به ویژه در دو دهۀ اخیر در کشور ‏به صورت یک معضل حاد محیط زیست درآمده است، و همگام با توسعۀ اقتصادی و صنعتی میرود تا این مشکل ابعاد گسترده ‏تری پیدا کند. بنابراین لازم است تا مطالعات وبررسی هایی در زمینۀ شناسایی کمی و کیفی و اعمال مدیریت زیست محیطی ‏پسماندهای خطرناک کشور بصورت روندی علمی و سیستماتیک درآید‎.‎
برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,