دانلود کتاب تاسیسات 77 فصل نهم هوای فشرده
دانلود کاربرد هوای فشرده در صنایع

تعاریف

کمپرسورها

رطوبت گیری هوای فشرده

مخزن هوای فشرده ( receiver )

شبکه هوای فشرده

برآورد مصرف

محاسبه قطر لوله کشی هوای فشرده

لوله و اتصالات مصرفی

کمپرسورخانه

جداکن آب

رگولاتور

روغن زنبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,