دانلود کتاب تاسیسات 77 فصل 13 سیستم های اگزوست برای صنایع


دانلود 


سیستم تخیله موضعی هوا
کانال کشی سیستم اگزوست صنعتی 
سیستم جمع آوری گرد و غبار و مواد زائد
طراحی سیستم کانال کشی
کلکتورها
کلکتورهای مکانیکی
کلکتور الکتروستاتیک
فیلترهای پارچه ای
فیلترهای گرانول
کلتورهای مرطوب


برچست ها : ,,,,,,,,,,