دانلود کتاب عیب یابی و تعمیر آب گرم کن دیواریدانلود


کتاب شامل: 


تاسیسات بهداشتی ساختمان  تعمیر دستگاه های گازسوز

تاسیسات حرارتی و برودتی  آب گرم کن خورشیدی

توانایی باز و بسته کردن قطعات آب گرم کن دیواری شمعک دار 

  ساختمان آب گرم کن های دیواری 

  باز و بسته کردن اجزای آب گرم کن گازسوز دیواری 

باز و بسته کردن اجزای آب گرم کن گازسوز دیوار ی 

  رویه آب گرم کن 

   کلاهک تعدیل 

   صفحه پشتی دستگا ه 

  اصول باز و بسته کردن رویه، کلاهک تعدیل و صفحه پشتی 

 باز و بسته کردن و سرویس کلاهک تعدیل 

  مبدل گرمایی 

   باز و بسته کردن و سرویس مبدل گرمایی 

   رگولاتور آب در آب گرم کن های شمعک دار 

   طرز کار رگولاتور آب گرم کن شمعک دار 

   قطعات رگولاتور آب آب گرم کن شمعک دار 

   باز و بسته کردن و سرویس رگولاتور آب 

   سیستم گاز آب گرم کن های شمعک دار 

   رگولاتور گاز 

   سوپاپ اصلی گاز 

   شیر پروانه ای 

   مجموعه شیر گاز 

باز و بسته کردن و سرویس مجموعه شیر گا ز 

   مشعل 

باز و بسته کردن و سرویس مشعل، نازل مشعل و چند راهه 

   ترموکوپل 

   شمعک 

   شیر مغناطیسی 

   فندک 

   باز و بسته کردن شمعک و فندک 

توانایی باز و بسته کردن و تست قطعات آب گرم کن دیواری بدون شمعک 

  رگولاتور آب 

باز و بسته کردن و سرویس اجزای رگولاتور آب در آب گرم کن بدون شمعک 

  رگولاتور گاز 

  بُرد الکترونیک 

   میکروسوئیچ 

   شیر برقی 

  باز و بسته کردن برد در آب گرم کن های آىوناىز 

   تفاوت رگولاتورهای گاز در آب گرم کن های شمعک دار و بدون شمعک 

توانایی عیب یابی و تعمیر آب گرم کن دیواری 

  جدول عیب یابی آب گرم کن گازسوز شمعک دار 

  روش عیب یابی و تعمیر آب گرم کن دیواری 

  نمونه عیب یابی و تعمیر آب گرم کن گازسوز دیواری برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,