جلد دوم (نشریه 2-128): مباحث 3-1- کلیات تاسیسات بهداشتی


 

  

 

 نشریه 128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان

یکی از نشریات مرجع برای مهندسان مجری و ناظر تاسیسات مکانیکی ساختمان نشریه 128 می باشد. این نشریه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می گردد.
این نشریه به همراه کتب مقررات ملی ساختمان می تواند به عنوان نقشه راه برای مهندسین تاسیسات مورد استفاده قرار گیرد


 

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اواخر دهه 60 آیین نامه اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان را تحت عنوان نشریه 128 مصوب و منتشر نمود. رعایت کامل کلیه مفاد این نشریه که در 6 جلد با نام «مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان» انتشار یافته است بر دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر در طرح های عمرانی لازم الاجرا می باشد.

 

تهیه، تدوین و انتشار این نشریه به گستردگی دامنه کار و کمبود متخصصان واجد شرایط در آن سال ها با سرعت اندک پیش رفت و با توجه به اولویت نیازهای جامعه مهندسین در جلدهای مختلف تدوین شد.

 

بخش های تاسیسات مکانیکی ساختمان:

نشریه 128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان را به چهار بخش کلی تقسیم می نماید:

 

1- مشخصات عمومی

 

2- تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

 

3- تاسیسات بهداشتی

 

4- نقشه های جزئیات

 

 

 

مبحث های تاسیسات مکانیکی ساختمان:

از نظر نشریه 128 بخش دوم (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) شامل مباحث ذیل می باشد:

 

1-2- کلیات

 

2-2- لوله کشی

 

3-2- لوازم ویژه

 

4-2- کانال کشی

 

5-2- عایق کاری

 

6-2- واحدهای تاسیساتی

 

7-2- دستگاه های مرکزی

 

8-2- سوخت رسانی

 

9-2- سیستم های کنترلی

 

10-2- آزمایش

 

بخش سوم نشریه 128 (تاسیسات بهداشتی) به مبحث های ذیل تقسیم بندی می شود:

 

1-3- کلیات

 

2-3- لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

 

3-3- لوله کشی فاضلاب و هواکش

 

4-3- لوله کشی آب باران

 

5-3- لوازم بهداشتی

 

6-3- بست و تکیه گاه

 

7-3- عایق کاری

 

8-3- ذخیره سازی آب

 

9-3- سیستم تامین فشار آب

 

بخش چهارم مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (نقشه های جزئیات تاسیسات مکانیکی) از نظر دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به سری های ذیل قابل تفکیک است:

 

سری 100: علایم نقشه کشی و علایم اختصاری

 

سری 200: تاسیسات بهداشتی

 

سری 300: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

 

سری 400: حفاظت در برابر آتش

 

سری 500: بست و تکیه گاه لوله

 

سری 600: غلاف لوله

 

سری 700: عایق کاری

 

 

 

محتوا جلدهای مختلف نشریه 128:

جلد اول (نشریه 1-128):

از میان بخش های نامبرده شده در بالا جلد اول (نشریه 1-128) به مباحث 2-1- کلیات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع و 2-2- لوله کشی تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع می پردازد.

 

جلد دوم (نشریه 2-128):

جلد دوم شامل مباحث 3-1- کلیات تاسیسات بهداشتی 3-2- لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی تاسیسات بهداشتی 3-3- لوله کشی فاضلاب و هواکش تاسیسات بهداشتی 3-4- لوله کشی آب باران تاسیسات بهداشتی می باشد.

 

جلد سوم (نشریه 3-128):

در این جلد مبحث 2-4- کانال کشی تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع مورد بررسی قرار می گیرد.

 

جلد چهارم (نشریه 4-128):

این مجلد به بررسی مبحث 2-5- عایق کاری تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع می پردازد.

 

جلد پنجم (نشریه 5-128):

جلد پنجم به صورت خاص به لوله های ترموپلاست پرداخته است که مباحث آورده شده در آن مربوط به مباحث 2-2-16- لوله ها و فیتینگ های ترموپلاستیک لوله کشی تاسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع می باشد و 2-3-10-  لوله و فیتینگ ترموپلاست لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی تاسیسات بهداشتی و 3-3-4- لوله و فیتینگ پلی ونیتل کلراید لوله کشی فاضلاب و هواکشی تاسیسات بهداشتی و 3-3-5- لوله و فیتینگ پلی اتیلن لوله کشی فاضلاب و هواکشی تاسیسات بهداشتی

 

شماره گذاری مباحث این جلد نشان می دهد که در واقع شامل بخش هایی از جلدهای اول و دوم نشریه 128 می باشد که به دلایل ذیل به صورت جداگانه آورده شده است.

 

در طول زمان تدوین نشریه های 1-128 و 2-128 مواردی که در زمان انتشار نشریه 5-128 در خصوص تولید انواع لوله های غیر فلزی مطرح بود اصلا مطرح نبوده و این نشریه در جهت سامان دهی اطلاعات ضد و نقیضی است که بعضا توسط سازندگان مختلف این نوع لوله ها در آن بازه زمانی به جامعه داده شد، تدوین گردیده است.

 

جلد ششم قسمت اول (نشریه 1-6-128):

قسمت اول جلد ششم نشریه 128 به نقشه های سری 100- علایم نقشه کشی و علایم اختصاری، سری 200- تاسیسات بهداشتی، سری 500- بست و تکیه گاه لوله، سری 600- غلاف لوله، اختصاص دارد.

 

جلد ششم قسمت دوم (نشریه 2-6-128):

قسمت دوم جلد ششم نشریه 128 به نقشه های سری 300- تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع، سری 500- بست و تکیه گاه لوله، اختصاص پیدا می کند.

 

در خصوص جلد ششم نشریه 128 باید دانست این نشریه برخلاف سایر جلد ها، نسخه ای نیست که برای همیشه لازم الاجرا باشد و در واقع یک راهنمایی برای طراح تاسیسات، دستگاه نظارت و پیمانکار می باشد.                                          


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,