نقشه کشی تأسیسات مکانیکی ساختمان

یک کتاب ساده در عین حال بسیار بسیار کاربردی برای مجریان و ناظران تاسیسات ساختمان شامل:


نقشه کشی تأسیسات بهداشتی ساختمان

نقشه کشی تأسیسات گرمایی ساختمان

نقشه کشی گازرسانی ساختمان

نقشه کشی تأسیسات آتش نشانی


1 نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه 
2 جانمایی لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه 
3 جانمایی لوازم بهداشتی حمام 
4 جانمایی لوازم بهداشتی توالت 
5  فاصله مجاز بین وسائل بهداشتی 
6 نماد لوله ها، فیتینگ ها و شیرها درلوله کشی آب سرد و آب گرم 
7 نقشه خوانی لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی 
8  مسیر لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی 
9 نقشه های لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی 
10  نماد لوله و فیتینگ ها در لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران 
11  نقشه خوانی لوله کشی فاضلاب هواکش و آب باران 
12  نقشه های لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران 
13  نقشه های جزییات تأسیسات بهداشتی   لینک دانلود برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,